Mittaus ja säätötyö

Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus ja säätö

Ilmanvaihtojärjestelmä on aina säädettävä ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti, jotta se toimii toivotulla tavalla. Oikein tehdyllä säädöllä varmistetaan paitsi jokaisen huoneen tarkoituksenmukainen ilmanvaihto, myös oikea tulo- ja poistoilmavirtojen suhde. Ylipaine rakennuksessa työntää huonekosteutta ulkovaipan rakenteisiin ja liian suuri alipaine voi haitata tulipesien vetoa ja vuotoilma voi tuoda epäpuhtauksia ulkoa tai seinärakenteista. 

Tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmän SFP-luku eli puhaltimien sähkönkulutus suhteessa ilmavirtaan saa olla korkeintaan 2 kW/(m3/s) (RakMk D3 2.6.1.1). Tähän pääseminen edellyttää pääsääntöisesti tasavirtapuhaltimilla varustetun ilmanvaihtokoneen lisäksi huolellista suunnittelua, avaraa kanavistoa sekä ammattitaitoista säätöä.

Yleisohjeita säätäjälle

Ilmavirrat tulee säätää mahdollisimman pienellä puhallinnopeudella. Mikäli ilmanvaihto säädetään tarpeettoman suurella puhallinnopeudella ja ilmavirrat kuristetaan venttiileillä, tämä nostaa ilmanvaihtojärjestelmän äänitasoa ja lisää puhaltimien energiankulutusta. Lisäksi pienelle säädetyt venttiilit estävät ilmanvaihdon riittävän tehostuksen. 

Ilmavirtojen mittaus tulee tehdä aina puhtailla alkuperäissuodattimilla. Lämmön talteenotto tulee olla toiminnassa eli ns. kesäpelti ei saa olla kesäasennossa, koska silloin ilmavirta saattaa joissakin ilmanvaihtokoneissa poiketa talvi-ajan ilmavirrasta. Nimenomaan talvella oikea tulo-poisto-suhde on tärkeä. Ennen säätöä pitää varmistaa, että ulkosäleikössä ei ole hyönteisverkkoa. 

Pakkasella on tarkistettava, ettei lämmöntalteenottokennossa ole jäätä. Mikäli kennossa on jäätä, sulatusjakson saa yleensä aikaan kytkemällä takkatoiminnon päälle. Sulatusjakson pituus on n. 15 minuuttia. Mittausta ei yleensä kuitenkaan kannata tehdä, mikäli ulkona on kova pakkanen tai asunnossa on poikkeuksellisen paljon kosteutta. 

TARJOUSPYYNTÖ